Mon Hoa Hoc TN

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa học năm 2013

Đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013.

Số điểm đạt được: 7 mã đề: 152
1a-2b-3a-4a-5c-6a-7b-8c-9c-10c-11a-12a-13c-14b-15b-16c-17c-18a-19b-20b-21c-22c-23b-24c-25d9-26a-27b-28b-29c-30b-31b-32d-33b-34b-35b-36a-37b-38c-39a-40d
Đáp án mã đề:719 – Số điểm đạt được:10
1D-2C-3D-4B-5A-6D-7A-8B-9A-10C-11C-12A-13B-14B-15B-16C-17B-18C-19D-20B-21A-22B-23D-24C-25A-26D-27C-28B-29A-30A-31A-32B-33C-34D-35C-36C-37B-38A-39D-40D

Đáp án mã đề 246

1B-2A-3C-4D-5C-6C7-B-8B-9D-10D-11A-12B-13A-14C-15A-16B-17C-18B-19B-20D-21A-22A-24A-25D-26A-27B-28C-29C-30B-31A-32A-33A-34A-35A-36A-37C-38C-39C-40C

XEM TOÀN BỘ CÁC ĐỀ THI HÓA TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Ở ĐÂY
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1

de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 2

de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 3

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013.

Dap an de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015

Tham khảo đáp án đề thi môn hóa học các mã đề khác của năm 2012.

Cac dap an de thi mon hoa hoc tot nghiep thpt nam 2013 2014 2015 khac

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 859

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 859

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 526

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 526

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 415

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 415

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 748

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 748

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 394

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 394

(Các bạn làm bài tốt môn hóa học 2013 và đạt điểm tốt nghiệp 2013 cao nhất và đón chờ xem đáp án đề thi tốt nghiệp 2013 tại hayhaynhat.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>