Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh năm 2013 2014 và 2015

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 và đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh các năm 2014 và năm 2015, chuyên mục cập nhật nhanh về đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

(Hiện tại Đàcó đáp án đề thi môn tiếng anh hệ tốt nghiệp thpt năm 2013, chúng tôi ĐANG CẬP NHẬT LIÊN TỤC ĐỪNG TẮT TRANG NÀY VÀ BẤM F5 ĐỂ NHẬN MỚI NHẤT)

[countdown date=2013/06/04] Còn [timer] là sẽ có đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013. [after]Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013[/countdown]

Soạn tin: DA TN ANH gửi 8500 (500đ)

Đáp án mã đề 796
1B, 2B, 3D, 4A, 5A, 6C, 7D, 8A, 9A, 10B, 11D, 12D, 13C, 14D, 15D, 16C, 17A, 18C, 19D, 20D, 21C, 22C, 23C 24C, 25D, 26B, 27A, 28C, 29B, 30D, 31D, 32A, 33D, 34B, 35C, 36D, 37C, 38C, 39C, 40A, 41C, 42C, 43B, 44A, 45D, 46C, 47D, 48A, 49B, 50A
913:
1A ; 2A; 3D; 4A; 5A; 6C; 7A; 8A; 9A; 10B; 11D; 12B; 13D; 14D ; 15A; 16A; 17B; 18C; 19B; 20A; 21D; 22B; 23D; 24D; 25C; 26C; 27A; 28C; 29A; 30C; 31C; 32B; 33C; 34D; 35B; 36D; 37C; 38B; 39B; 40B; 41A; 42B; 43C; 44C; 45C; 46A; 47C; 48C; 49B; 50A
362:
1B; 2A; 3B; 4B; 5C; 6D; 7A; 8D; 9B; 10B; 11A; 12D; 13B; 14D; 15C; 16D; 17B; 18A; 19B; 20C; 21A; 22B; 23D; 24D; 25A; 26D; 27A; 28A; 29C; 30A; 31C; 32D; 33B; 34D; 35D; 36B; 37B; 38C; 39C; 40C; 41B; 42C; 43B; 44A; 45C; 46A; 47C; 48C; 49C; 50C
529
1C; 2A; 3A; 4D; 5A; 6D; 7A; 8D; 9B; 10D; 11D; 12D; 13C; 14B; 15D; 16A; 17C; 18B; 19C; 20A; 21D; 22B; 23B; 24C; 25D; 26C; 27A; 28B; 29A; 30A; 31B; 32A; 33A; 34C; 35D; 36A; 37A; 38C; 39C; 40D; 41A; 42B; 43B; 44C; 45A; 46C; 47A; 48B; 49C; 50A
635
1C, 2D, 3B, 4A, 5C, 6D, 7D, 8B, 9B, 10B, 11B, 12D, 13 , 14B, 15A, 16D, 17C, 18C, 19D, 20D, 21A, 22B, 23B, 24B, 25A, 26A, 27B, 28C, 29B, 30C, 31A, 32D, 33C, 34C, 35C, 36C, 37A, 38B, 39B, 40C, 41A, 42A, 43D, 44A, 45D, 46D, 47C, 48C, 49D, 50C.
246
1A; 2A; 3B; 4B; 5A; 6D; 7D; 8A; 9A; 10B; 11A; 12B; 13C; 14B; 15A; 16B; 17C; 18A; 19D; 20B; 21A; 22A; 23B; 24C; 25D; 26C; 27C; 28C; 29C; 30B; 31C; 32D; 33C; 34C; 35D; 36D; 37B; 38A; 39A; 40C; 41C; 42A; 43C; 44C; 45A; 46D; 47B; 48A; 49B; 50D

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
ANH 362
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

ANH 769
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

Các bạn có thể tham khảo đề thi môn tiếng anh tốt nghiệp năm 2012 ở đây (Năm 2013 sẽ được cập nhật ngay khi có đề)

(Bấm vào hình sau đó Bấm phím F để xem hình đúng kích thước)

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 2

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 3

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2012 (Môn tiếng anh TN năm 2013 sẽ được cập nhật sau)

Dap an de thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt

(Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiểu mã đề tiếng anh của năm 2012 dưới đây bằng cách tải về máy tính)

Cac dap an de thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 tham khao

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 641

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 641

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 572

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 572

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 429

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 429

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 368

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 368

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 197

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 197

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 516

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 516

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 963

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 963

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 495

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 495

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 647

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 647

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 738

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 738

Đề thi chính thức của bộ môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT mã đề 829

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp mã đề 829

(Hay hay nhất chúc các bạn làm bài tốt nhất và nhớ đón xem đáp án tốt nghiệp 2013, chúc các bạn làm bài môn tiếng anh tốt nhất và đạt điểm tốt nghiệp 2013 cao nhất)