Trường Đại Học Thương Mại tuyển sinh năm 2013 các thông tin Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại Học Thương Mại Năm 2013

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Thong tin tuyen sinh truong dai hoc thuong mai ha noi nam 2013

Năm 2013, trường xét tuyển theo điểm sàn của trường theo từng khối thi và điểm chuẩn theo theo từng ngành. Riêng đối với ngành Quản trị kinh doanh và Marketing ngoài quy định chung trên, trường sẽ xét tuyển điểm chuẩn theo từng chuyên ngành. Thí sinh đạt điểm sàn quy định của Trường (trong cùng khối thi) nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành học đã đăng ký, sẽ được đăng ký sang các ngành học khác còn chỉ tiêu sau khi đã nhập học.

Điểm xét tuyển vào ngành Tiếng Anh Thương mại thi theo khối D1, trong đó điểm môn Tiếng Anh có hệ số 2, các môn khác có hệ số 1.

Chi tiết tuyển sinh vào các ngành như sau: (Trường Đại Học Thương Mại Hà Nội)

Chi tieu tuyen sinh Truong Dai Hoc Thuong Mai Nam 2013

(Hay Hay Nhất cập nhật thông tin tuyển sinh năm 2013 Trường Đại Học Thương Mại Hà Nội)

0 comments… add one

Gửi cảm nhận