Đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013.

Số điểm đạt được: 7 mã đề: 152
1a-2b-3a-4a-5c-6a-7b-8c-9c-10c-11a-12a-13c-14b-15b-16c-17c-18a-19b-20b-21c-22c-23b-24c-25d9-26a-27b-28b-29c-30b-31b-32d-33b-34b-35b-36a-37b-38c-39a-40d
Đáp án mã đề:719 – Số điểm đạt được:10
1D-2C-3D-4B-5A-6D-7A-8B-9A-10C-11C-12A-13B-14B-15B-16C-17B-18C-19D-20B-21A-22B-23D-24C-25A-26D-27C-28B-29A-30A-31A-32B-33C-34D-35C-36C-37B-38A-39D-40D

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Đáp án mã đề 246

1B-2A-3C-4D-5C-6C7-B-8B-9D-10D-11A-12B-13A-14C-15A-16B-17C-18B-19B-20D-21A-22A-24A-25D-26A-27B-28C-29C-30B-31A-32A-33A-34A-35A-36A-37C-38C-39C-40C

XEM TOÀN BỘ CÁC ĐỀ THI HÓA TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Ở ĐÂY
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam  2013 2014 2015 hinh 1
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1

de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 2

de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 3

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2013.

Dap an de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015

Tham khảo đáp án đề thi môn hóa học các mã đề khác của năm 2012.

Cac dap an de thi mon hoa hoc tot nghiep thpt nam 2013 2014 2015 khac

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 859

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 859

Đề thi chính thức của bộ môn HÓA HỌC tốt nghiệp THPT mã đề 526

Đáp án chính thức của bộ đề thi môn HÓA HỌC tốt nghiệp mã đề 526

Trang: 1 2

0 comments… add one

Gửi cảm nhận