Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh năm 2013 2014 và 2015

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 và đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh các năm 2014 và năm 2015, chuyên mục cập nhật nhanh về đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

(Hiện tại Đàcó đáp án đề thi môn tiếng anh hệ tốt nghiệp thpt năm 2013, chúng tôi ĐANG CẬP NHẬT LIÊN TỤC ĐỪNG TẮT TRANG NÀY VÀ BẤM F5 ĐỂ NHẬN MỚI NHẤT)

[countdown date=2013/06/04] Còn [timer] là sẽ có đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013. [after]Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013[/countdown]

Soạn tin: DA TN ANH gửi 8500 (500đ)

Đáp án mã đề 796
1B, 2B, 3D, 4A, 5A, 6C, 7D, 8A, 9A, 10B, 11D, 12D, 13C, 14D, 15D, 16C, 17A, 18C, 19D, 20D, 21C, 22C, 23C 24C, 25D, 26B, 27A, 28C, 29B, 30D, 31D, 32A, 33D, 34B, 35C, 36D, 37C, 38C, 39C, 40A, 41C, 42C, 43B, 44A, 45D, 46C, 47D, 48A, 49B, 50A
913:
1A ; 2A; 3D; 4A; 5A; 6C; 7A; 8A; 9A; 10B; 11D; 12B; 13D; 14D ; 15A; 16A; 17B; 18C; 19B; 20A; 21D; 22B; 23D; 24D; 25C; 26C; 27A; 28C; 29A; 30C; 31C; 32B; 33C; 34D; 35B; 36D; 37C; 38B; 39B; 40B; 41A; 42B; 43C; 44C; 45C; 46A; 47C; 48C; 49B; 50A
362:
1B; 2A; 3B; 4B; 5C; 6D; 7A; 8D; 9B; 10B; 11A; 12D; 13B; 14D; 15C; 16D; 17B; 18A; 19B; 20C; 21A; 22B; 23D; 24D; 25A; 26D; 27A; 28A; 29C; 30A; 31C; 32D; 33B; 34D; 35D; 36B; 37B; 38C; 39C; 40C; 41B; 42C; 43B; 44A; 45C; 46A; 47C; 48C; 49C; 50C
529
1C; 2A; 3A; 4D; 5A; 6D; 7A; 8D; 9B; 10D; 11D; 12D; 13C; 14B; 15D; 16A; 17C; 18B; 19C; 20A; 21D; 22B; 23B; 24C; 25D; 26C; 27A; 28B; 29A; 30A; 31B; 32A; 33A; 34C; 35D; 36A; 37A; 38C; 39C; 40D; 41A; 42B; 43B; 44C; 45A; 46C; 47A; 48B; 49C; 50A
635
1C, 2D, 3B, 4A, 5C, 6D, 7D, 8B, 9B, 10B, 11B, 12D, 13 , 14B, 15A, 16D, 17C, 18C, 19D, 20D, 21A, 22B, 23B, 24B, 25A, 26A, 27B, 28C, 29B, 30C, 31A, 32D, 33C, 34C, 35C, 36C, 37A, 38B, 39B, 40C, 41A, 42A, 43D, 44A, 45D, 46D, 47C, 48C, 49D, 50C.
246
1A; 2A; 3B; 4B; 5A; 6D; 7D; 8A; 9A; 10B; 11A; 12B; 13C; 14B; 15A; 16B; 17C; 18A; 19D; 20B; 21A; 22A; 23B; 24C; 25D; 26C; 27C; 28C; 29C; 30B; 31C; 32D; 33C; 34C; 35D; 36D; 37B; 38A; 39A; 40C; 41C; 42A; 43C; 44C; 45A; 46D; 47B; 48A; 49B; 50D

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
ANH 362
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

ANH 769
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1
De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

Các bạn có thể tham khảo đề thi môn tiếng anh tốt nghiệp năm 2012 ở đây (Năm 2013 sẽ được cập nhật ngay khi có đề)

(Bấm vào hình sau đó Bấm phím F để xem hình đúng kích thước)

De thi tot nghiep mon tieng anh nam 2013 2014 2015 thpt trang 1

Trang: 1 2 3

Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT 2013 (Đề số 1)
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT 2013 (Đề số 10)
Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013 TPHCM 2014 2015
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 Hậu Giang 2014 2015
Đáp án đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2013
Đáp án đề thi môn Hóa Học tốt nghiệp THPT năm 2013 (Đề 1)
Điểm thi đại học năm 2013 trường đại học Đồng Tháp 2014 2015
Xem tra điểm tốt nghiệp THPT năm 2013 tại Hải Phòng