Điểm thi vào lớp 10 năm 2013 Cao Bằng được đăng tải dưới đây, thông tin học sinh thi tốt nghiệp hết lớp 9 tra cứu xem điểm thi lớp 10 tỉnh Cao Bằng được cập nhật đầy đủ chi tiết và danh sách thủ khoa điểm thi vào lớp 10 năm 2013 cùng danh sách các trường THPT công bố điểm thi lớp 10 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

diem thi vao lop 10 nam 2013 cao bang 2014 2015

Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10 theo lịch thi

Lịch thi vào lớp 10 năm 2013 tại Cao Bằng gồm các môn

Ngày 18/6/2013: Ngữ Văn, Toán

Ngày 19/6/2013 (Sáng): Ngoại ngữ

Ngày 20/6/2013: Môn chuyên

Ngày 21/6/2013: Thi Nói các môn chuyên Ngoại Ngữ

Phương thức tuyển sinh với lớp 10 không chuyên vẫn tiếp tục thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển”, thời gian thi tuyển sinh vào ngày 18/6/2013, học sinh dự thi 02 môn Ngữ văn và Toán.

Danh sách thủ khoa điểm thi lớp 10 năm 2013 Cao Bằng những bạn đạt điểm cao nhất

(Đang cập nhật)

Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2013 danh sách các trường THPT tỉnh Cao Bằng công bố điểm

THPT DTNT Cao Bằng – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng
THPT Thị xã Cao Bằng – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng
THPT Chuyên Cao Bằng – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng
TT GDTX Thị xã Cao Bằng – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng
TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị xã Cao Bằng
THPT Bảo Lạc – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Bảo Lạc, CB
THPT Thông Nông – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, CB
THPT Hà Quảng – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Xuân Hoà, Hà Quảng
THPT Nà Giàng – Cao Bằng
Địa chỉ: Nà Giàng, Hà Quảng, CB
THPT Trà Lĩnh – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh
THPT Quang Trung – Cao Bằng
Địa chỉ: Quang Trung, Trà Lĩnh
THPT Trùng Khánh – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Trùng Khánh,CB
THPT Pò Tấu – Cao Bằng
Địa chỉ: Chí Viễn, Trùng Khánh
THPT Thông Huề – Cao Bằng
Địa chỉ: Thông Huề, Trùng Khánh
TTGDTX Trùng Khánh – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Trùng Khánh, CB
THPT Nguyên Bình – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình,CB
THPT Tinh Túc – Cao Bằng
Địa chỉ: Tinhh Túc, Nguyên Bình
THPT Nà Bao – Cao Bằng
Địa chỉ: Lang Môn, Nguyên Bình
THPT Hoà An – Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai,Hoà An
THPT Cao Bình – Cao Bằng
Địa chỉ: Hưng Đạo, Hoà An, CB
TTGDTX Hoà An – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Nước Hai, Hoà An, CB
THPT Quảng Uyên – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Quảng Uyên, CB
THPT Đống Đa – Cao Bằng
Địa chỉ: Ngọc Động, Quảng Uyên
TT GDTX Quảng Uyên – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Quảng Uyên, CB
THPT Thạch An – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Đông Khê, Thạch An
THPT Canh Tân – Cao Bằng
Địa chỉ: Canh Tân, Thạch An , CB
THPT Hạ Lang – Cao Bằng
Địa chỉ: Thanh Nhật, Hạ Lang
THPT Bằng Ca – Cao Bằng
Địa chỉ: Lý Quốc, Hạ Lang, CB
THPT Bảo Lâm – Cao Bằng
Địa chỉ: Mông Ân, Bảo Lâm , CB
THPT Phục Hoà – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Tà Lùng, Phục Hoà, CB
THPT Bế Văn Đàn – Cao Bằng
Địa chỉ: Nà Cáp, phường sông Hiến, TX CB
THPT Cách Linh – Cao Bằng
Địa chỉ: Xã Cánh Linh, Huyện Phục Hoà
TTGDTX Trà Lĩnh – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Hùng Quốc,TràLĩnh,CB
TTGDTX Hà Quảng – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Xuân Hoà,Hà Quảng,CB
TTGDTX Thạch An – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Đông Khê
TTGDTX Phục Hoà – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Tà Lùng ,Phục Hoà,CB
TTGDTX Bảo Lâm – Cao Bằng
Địa chỉ: Mông ân, Bảo Lâm,CB
TTGDTX Hạ Lang – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Thanh Nhậ,Hạ Lang,CB
TTGDTX Nguyên Bình – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Nguyên Bình,CB
TTGDTX Thông Nông – Cao Bằng
Địa chỉ: TT Thông Nông,CB
THPT Lục Khu – Cao Bằng
Địa chỉ: Thượng Thôn, Hà Quảng,CB

Chúc các em học sinh đạt điểm thi vào lớp 10 năm 2013 Cao Bằng đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp vào THPT nhé.

Hay Hay Nhất cập nhật điểm thi vào lớp 10 nhanh nhất

0 comments… add one

Gửi cảm nhận