Đúng 50% – Truyện cười

Đúng 50% – Đọc Truyện cười Đúng 50%

Dung 50% - Truyen cuoi

– Mắm: Ê Quỷnh! Cậu ăn hai trái táo trên đĩa phải không?
– Quỷnh: Đúng 50 % rồi !
– Mắm: Ủa! Sao lại là 50% ?
– Quỷnh: Thì nghĩa là tớ ăn bốn trái lận đó!

(Hay hay nhất sưu tầm)