Nhật ký – Truyện cười

Nhật ký, đọc truyện cười nhật ký

Nhat ky - Truyen cuoi

– Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?
– Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!
– Quỷnh: Trời!

(Hay Hay Nhất Sưu Tầm)