Tôm U Minh – Truyện cười

Tôm U Minh - Truyện cười

Tôm U Minh - Truyện cười Tôm U Minh Cái năm đó trời nắng hạn đến lung, bàu đều khô sạch trọi, không còn một miếng nước thấm tay. Hạn đến chó nằm ở hàng ba nhìn trời lè lưỡi, gà ấp trên ổ hót cổ thở hết ra hơi, trâu thèm nước đổ bọt mồm. ...

Con chó săn dũng cảm - Truyện cười

Con chó săn dũng cảm - Truyện cười Con chó săn dũng cảm! Trời mới rạng đông, nghe con heo nái trong chuồng hộc hộc, tui biết là con heo rừng nọc chiếc vô nhảy đực heo nái mình nữa rồi. Tui chộp cây mác thong, kêu con chó Nô nhảy ra. Con chó Nô là ...

Thu hoạch lưỡi nai - Truyện cười

Thu hoạch lưỡi nai - Truyện cười Thu hoạch lưỡi nai Năm ấy, mấy chục công lúa tui đang cấy cặp mé rừng, tới mùa không còn thu hoạch được một hột để nhổ râu. Lúc lúa đứng cái, lũ nai kéo về cả bầy, ăn tới tới. Cất chòi giữ ngày giữ đêm, giật banh ...

Bắt cá kèo – Truyện cười

Bắt cá kèo - Truyện cười

Bắt cá kèo - Truyện cười  Bắt cá kèo - Hồi xưa bác cũng đi bắt cá kèo nữa hả, bác Ba? Bác Ba đang cùng với mấy đứa cháu lối xóm ngồi chuyện trò từ trưa đến giờ dưới gốc bụi tre tàu trước nhà. Gió chướng thổi xạc xào cành lá. Ngồi thấy bác Ba ...

Ven rừng U Minh thuở trước - Truyện cười

Ven rừng U Minh thuở trước - Truyện cười Ven rừng U Minh thuở trước Người ta nói ở Cạnh Đề: "Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh như bánh canh", chớ vùng này, những năm đầu mới khai rừng thì người ta hay hát đưa em như vầy: " Ở đâu bằng xứ Lung ...

Cứ bảo tuổi sửu có được không! - Truyện cười

Cứ bảo tuổi sửu có được không! - Truyện cười Cứ bảo tuổi sửu có được không! Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, ...

Yết thị – Truyện cười

Yết thị - Truyện cười

Yết thị - Truyện cười Yết thị Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng ra, quan truyền yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn” - Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. - Quan hỏi: Ngươi không đọc yến thị à? - ...

Thi nói khoác – Truyện cười

Thi nói khoác - Truyện cười

Thi nói khoác - Truyện cười Thi nói khoác. Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: - Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái ...

Tam Đại Gàn – Truyện cười

Tam Đại Gàn - Truyện cười

Tam Đại Gàn - Truyện cười Tam Đại Gàn Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng  bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông: Ông ơi, đồng nào mua mắm, ...

Tam đại con gà - Truyện cười

Tam đại con gà -  Đọc Truyện cười Tam đại con gà Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt , dốt hay nói chữ” , đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt. - Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy con ...

10 of 13« First...5...1011...Last »